POH

Bij Huisartsen Vrijheidslaan zijn, ter ondersteuning van de huisartsen, meerdere POH's werkzaam.

Een POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) controleert en begeleidt patiĆ«nten op specifieke aandachtsgebieden. De POH heeft hiertoe meer tijd tot de beschikking dan de huisarts en werkt in nauw overleg met de huisarts.

U kunt terecht op het POH-S spreekuur en het POH-GGZ spreekuur.

 • POH-S spreekuur (Praktijk Ondersteuner Huisarts - Somatiek)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • diabetescontrole
  • hart- en vaatziekten (CVRM - Cardiovasculair Risicomanagement)
  • COPD / longfuncties
  • stoppen met roken
  • ouderenzorg
 • POH-GGZ spreekuur (Praktijk Ondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheid Zorg)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • psychische klachten
  • psychosociale klachten

Naar een POH spreekuur wordt u verwezen door de huisarts. Consulten vinden plaats volgens afspraak.

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een huisbezoek kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.
Het is ook mogelijk dat de praktijkondersteuner u schriftelijk uitnodigt om op het spreekuur te komen of een afspraak wil maken om bij u langs te komen.

Back to top