Afgifte medische verklaring

Medische verklaring / Gezondheidsverklaring

Bij de aanvraag van veel voorzieningen, hulpmiddelen, vergoedingen en uitkeringen wordt gevraagd naar uw gezondheidstoestand, ziekte of handicap. Het lijkt dan voor de hand te liggen om naar uw huisarts te gaan voor een medische verklaring. Uw huisarts weet immers meestal veel over uw gezondheid of ziekte.

Helaas wordt u dan vaak teleurgesteld. Uw huisarts mag in veel gevallen geen medische verklaring geven. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiƫnt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts.

Hoe dan verder?

Op verwijswijzer.nl wordt per situatie een duidelijk antwoord op deze vraag gegeven.

De KNMG heeft een weigeringsverklaring opgesteld, die u, indien gewenst, kunt doen toekomen aan de vragende instantie.
U kunt deze weigeringsverklaring downloaden via de website van de KNMG.

Back to top