020 662 7967

Vrijheidslaan 24 1078 PK Amsterdam

De praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.


Bij spoed buiten openingstijden belt u Huisartsenposten Amsterdam via nummer: 088 003 0600

Bij een levensbedreigende situatie belt u: 112

Lieve mensen,

De Corona-Pandemie heeft een enorme impact (gehad) op ons leven.

Daarnaast 'spelen' er ondertussen andere grotere thema's waarmee we met z'n allen dagelijks geconfronteerd worden. 

En niet te vergeten de zorgen die leven binnen onze eigen beroepsgroep. Wist u dat we gestaakt hebben op 1 juli voor behoud van goede huisartsenzorg? U kunt informatie hierover nalezen op https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/

We staan met z'n allen onder spanning en dat baart ons zorgen.

Wij hebben u nodig om sámen gezond te blijven.

Wij hebben u nodig om met plezier, (professionele) voldoening en zorgzaamheid te blijven (samen)werken aan optimale gezondheid.

We hebben daarom een oproep van emotionele aard:

Laten we lief en respectvol blijven naar elkaar.

Onzekerheid, angsten en zorgen komen ook in onze praktijk vaak aan de orde. Zowel in gesprek met onze patiënten, als ook binnen ons team. We hebben te maken (gehad) met aanhoudend hoge werkdruk & personele (ziekte)uitval, maar ook met ongeduld & onbegrip en zelfs agressie tegen onze assistentes. Dat is belastend.

Gelukkig hebben we ook waardering en liefdevolle aanmoedigingen mogen ontvangen. Deze momenten hebben wij als zeer hartverwarmend ervaren en misschien zelfs onmisbaar om het werk wat we doen te kunnen blijven doen. Met liefde voor het vak en voor u. Dus dank u wel!

Hieronder volgen een aantal verzoeken die ons helpen veilig, gezond en efficiënt huisartsgeneeskundige zorg te blijven kunnen bieden:

  • Het inloopspreekuur is sinds de pandemie vervallen.
  • We verzoeken mensen buiten te wachten als de balie al bezet is.
  • Consulten worden waar mogelijk telefonisch gedaan of indien gewenst middels "beeldbellen".
  • Medisch inhoudelijke vragen kunt u ook stellen via een E-consult (via een beveiligde account op deze website).
  • Een E-consult dient nadrukkelijk niet voor administratieve kwesties of herhaalrecepten.
  • Herhaalrecepten regelt u telefonisch (keuze 2 wanneer u onze praktijk belt: 0206627967) of via de website "Herhaalrecepten" (via een beveiligde account op deze website). Niet via een E-consult.
  • Check Thuisarts.nl voor veel voorkomende huisartsgeneeskundige klachten. Het kan u en ons een consult uitsparen.

Voor Corona gerelateerde vragen kunt u onder meer terecht bij de veelgestelde vragen over het coronavirus en medicijnen.

Wilt u zich laten testen op Corona? Belt u dan de GGD op 0800-1202 of kijk op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

N.B. Zieke patiënten kunnen lastig afstanden afleggen. Daarom is het belangrijk dat u niet ver van de praktijk woont (max 10 min reistijd). Indien u te ver weg woont, dan willen wij u vriendelijk doch dringend vragen om te zoeken naar een huisarts dichterbij. Doe dit voordat u ziek wordt.

Verder attenderen we u nogmaals op het Landelijk Schakelpunt (LSP), waarmee uw noodzakelijke medische gegevens zichtbaar zijn op de huisartsenpost; https://www.volgjezorg.nl/

Zorg goed voor elkaar, wees zuinig op uzelf en uw gezondheid.

Namens het gehele team Huisartsen Vrijheidslaan,

Randi van Oijen

 

Aanwezigheid huisartsen

Huisartsenpraktijk Vrijheidslaan
ma di wo do vr
R.K. van Oijen ✔︎ ✔︎ ✔︎
F.B. Heynneman ✔︎ ✔︎ ✔︎
M. Nazari ✔︎ ✔︎ ✔︎