Corona

Coronavirus

Op deze pagina vindt u de laatste informatie en adviezen over het coronavirus.

De informatie is afkomstig van het RIVM en Thuisarts.nl.

Herhaalprik

Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt achter ons te liggen en daar heeft vaccineren een belangrijke bijdrage aan geleverd. Toch houdt het kabinet rekening met een mogelijk nieuwe coronagolf in het najaar. Om de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil te houden, de zorg bereikbaar en om maatschappelijke belasting door bijvoorbeeld uitval van personeel te voorkomen, adviseert het OMT-V een nieuwe vaccinatieronde te starten.  

Iedereen van 12 jaar en ouder krijgt naar verwachting vanaf de tweede helft van september de mogelijkheid een herhaalprik tegen corona te halen.

Als eerste worden de mensen met een hoger medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd, daarna alle anderen van 12 jaar en ouder. Deze herhaalprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte besmetting.

Het RIVM zal vanaf de tweede helft van september mensen met een verhoogd risico op ernstige ziekte en sterfte uitnodigen om een herhaalprik tegen corona bij de GGD te halen. Dit is de groep die eerder dit jaar is uitgenodigd voor een herhaalprik, uitgebreid met de mensen jonger dan 60 jaar die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik. Mensen die jaarlijks de griepprik krijgen en jonger zijn dan 60 jaar worden uitgenodigd door hun huisarts om hun prik te halen bij de GGD. Zorgmedewerkers met patiëntencontact worden tegelijkertijd uitgenodigd voor een herhaalprik om de hoogrisicogroepen te beschermen. 

Er wordt geprikt met geüpdatete vaccins als die betere bescherming bieden dan de huidige vaccins. Deze vaccins moeten dan wel eerst geregistreerd worden door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Landelijk informatienummer

Van 08:00 tot 20:00 uur kunt u met al uw vragen over corona terecht bij het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351

Overige nuttige links

Uitleg over het coronavirus. In makkelijke taal

https://www.thuisarts.nl/corona

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie.

https://ggdghor.nl/thema/coronavirus/

Coronacheck

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?

Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Voor patiënten die vaccinaties hebben gehad in het buitenland.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/vaccinatiebewijs/gevaccineerd-in-het-buitenland

Voor patiënten die vaccinaties hebben gehad in Nederland met uitleg over digi-d en telefoonnummers voor hulp daarbij

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/hulp-en-vragen-over-coronabewijs