Nieuwsbrief

 

Via deze brief willen we graag een aantal belangrijke en positieve ontwikkelingen binnen onze huisartsenpraktijk met u delen.

 

Nieuwe collega-praktijkeigenaar

Vanaf 1 januari 2019 heeft de praktijk naast uw vaste huisartsen Jeannette Bonnema en Randi van Oijen een derde vaste huisarts/praktijkeigenaar: Tosca van Schaik. In de afgelopen jaren heeft zij in onze praktijk gewerkt als huisarts in opleiding en vaste waarnemer. Wij hebben haar leren kennen als een zeer kundige huisarts en uiterst loyale collega en wij zijn heel blij met deze versterking van ons team.

 

Nieuwe naam en logo

We hebben ervoor gekozen onze naam bondiger te maken: Huisartsen Vrijheidslaan. Ons nieuwe logo ziet u bovenaan deze brief. Het is geïnspireerd op ons monumentale pand en de Berlagebrug.

 

Nieuwe website en online afspraken maken

Ook onze website heeft een nieuw uiterlijk gekregen: www.huisartsenvrijheidslaan.nlDe nieuwe site maakt het makkelijker voor u om met ons te communiceren. Voor herhaalrecepten en e-consults kon u al bij ons terecht. Nieuw is dat u vanaf 1 maart ook online afspraken kunt maken.

 

Wat blijft

   ons hechte team met onze vaste waarnemer Frederike Heynneman, onze doktersassistenten Carla Dekker, Rekha Koeber, Marijke le Cessie en Marike Paauw, onze Praktijkondersteuner Somatiek en Ouderenzorg Benthe Boersma en onze Praktijkondersteuners GGZ Anne Wil Meinen, Chantal Peijs en Gerard Vromans.

   onze NHG-Praktijkaccreditering. Dit keurmerk bevestigt dat onze praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering.

   onze verbondenheid met de Universiteit van Amsterdam/het AMC. We leiden huisartsen op en co-assistenten lopen stages bij ons.

   onze actieve deelname aan de Coöperatie Huisartsen Groot-Zuid (CHAGZ) en aan de Stichting GEZZuid. Hierdoor kunnen we zorgprogramma’s aanbieden op het gebied van Astma, COPD, CVRM, Diabetes en Ouderenzorg.

   onze samenwerking binnen de Wijkgroep Rivierenbuurt. Hier overleggen we met collega-huisartsen, maar ook met het Maatschappelijk Werk, de Welzijnscoach, de Gemeente en de Thuiszorg.

   onze laagdrempelige huisartsenpraktijk middenin de wijk met een grote betrokkenheid bij u, onze patiënten.

 

Namens het gehele team,

Jeannette Bonnema, Randi van Oijen en Tosca van Schaik