Lieve mensen

Wat sinds 27 februari 2020 de hele wereld op haar kop heeft gezet, is niet alleen de angst voor en de impact van de ziekte COVID-19 zelf, maar zijn ook de gevolgen van de beperkende maatregelen. Angst voor het ongewisse, verdriet, langdurige eenzaamheid, financiële problemen, huiselijk geweld en relationele conflicten, toenemende psychische nood en definitief afscheid. Stuk voor stuk ontregelend en stressvol. Dat weten we en dat voelen we allemaal.

Of je het nu eens of oneens bent met de maatregelen, COVID-19 treft iedereen.

Zo is ook ons team getroffen door het virus. Zowel indirect als direct door besmetting met COVID-19 zelf.
Vanaf het begin af aan zijn we doorlopend aan het (her)organiseren hoe het beste de zorg te continueren in tijden van chaos, ondanks uitval van diverse teamleden. Net als u, hebben wij ook angsten gekend en hebben we met de wijsheid van toen keuzes moeten maken. Zoals het nieuwe thuiswerken en beeldbellen: zonder het praktijkgevoel toch de zorg verlenen die we gewoon zijn te doen. Maar dan dus anders. Veiliger, maar ook op afstand. Van iedereen is veel flexibiliteit gevraagd. En geduld. Ook van u.

De vormen van consultvoering en onze bereikbaarheid zijn uiteraard niet ideaal: Telefonische consulten geven dikwijls niet de voldoening van een consult in levenden lijve. Bovendien is al dat bellen de hele dag behoorlijk intens, zo is gebleken. Er zijn langere wachttijden ontstaan, door een aanzienlijke toename van inkomende telefoontjes. De assistentes hebben in reactie daarop in toenemende mate onbegrip ervaren van patiënten, soms zelfs agressie aan de balie. We hebben mede om die reden een intercom aangeschaft.

Gelukkig zijn de meeste mensen wel geduldig en begripvol. Dat is voor ons zeer waardevol en ook een voorwaarde om het mensenwerk dat we altijd zo graag deden, met plezier te kunnen blijven doen. We zijn u daar erg dankbaar voor. Sommigen onder u zijn overigens soms een beetje té bescheiden en hebben contact met de praktijk uitgesteld om ons te sparen. Dat is aardig, maar ons verzoek is toch om te bellen met uw reële zorgen. We moeten er namelijk met z’n allen voor waken dat we onnodig in acute bedreigende situaties belanden. Dan zijn we absoluut verder van huis.

Wilt u zelf alvast wat opzoeken, raadpleegt u dan de betrouwbare website https://www.thuisarts.nl voor diverse medische problemen of https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 voor vragen over Corona in het bijzonder.

Terugkomend op bovenstaande, hopen wij van harte dat u beseft dat we er voor u zijn, maar blijven we een beroep doen op uw flexibiliteit. Ook als u ‘zo lang’ heeft moeten wachten aan de telefoon of op een afspraak. Ook al kunnen we niet iedereen op het spreekuur zien of ziet u ongewenst verschillende waarnemers, onze aangepaste werkwijzen zijn er bewust en gericht op continuïteit van zorg. Nu en in de toekomst. We doen er alles aan om de zorg verantwoord te blijven bieden, maar er is niets in beton gegoten. Zo sluiten wij een toekomstige samenwerking met andere huisartsenpraktijken niet uit, wanneer personele uitval (incl. waarnemers) en buitensporige toename van de werkdruk dat noodzakelijk maken. Ook is de doorstroom naar de ziekenhuizen en eerste hulp niet meer vanzelfsprekend en kost het regelen ervan meer tijd. De vertrouwde zorg kraakt.

COVID-19 (en elk andere potentieel bedreigende ziekte) doet ons beseffen hoe belangrijk het is om op steun, begrip, zorg en liefde te mogen vertrouwen.

We hopen dat u de tweede golf mild weet te doorstaan. Met geduld en waakzaamheid. Met respect voor het maatschappelijk belang, maar ook voor uw eigen lijf. Leef gezond en houd uw conditie op peil.
Mocht het virus u ook treffen, dan hopen we dat u zich gesteund mag voelen.

Met warme groet,
Team Huisartsen Vrijheidslaan